SCWOP

WITAMY

na stronie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Wykaz stargardzkich organizacji uprawnionych do otrzymywania 1%

AKTUALNOŚCI

SZKOLENIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH

17.02.2017

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE planuje w 2017 roku w miesiącach poprzedzających święta państwowe, wojskowe i rocznice historycznych wydarzeń (luty – kwiecień - październik) realizację cyklu szkoleń, skierowanych do partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowych. Szkoleniem zostaną objęte składy pocztów sztandarowych i flagowych.

ZOSTAWIAJĄC 1% PODATKU STARGARDZKIEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ROZLICZYSZ SIĘ ZA DARMO

10.02.2017

Jeżeli chcesz zostawić 1% podatku stargardzkiej organizacji pozarządowej, to wystarczy, że przyjdziesz 18 lutego w godzinach od 10:00 do 17:00 do siedziby Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych mieszczącego się w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17.

KONKURS „INICJATYWY SPOŁECZNE”

10.02.2017

                          

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne”. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.

OTWARTY KONKURS OFERT MINISTERSTWA ZDROWIA

10.02.2017

Ministerstwo Zdrowia informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 700 000 zł, dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT - PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

07.02.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w 2017 r.

OTWARTY KONKURS OFERT - WSPARCIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO

07.02.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza otwarty konkurs z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowej sprawie w 2017 r.

OTWARTY KONKURS OFERT - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

07.02.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r.

OTWARTY KONKURS OFERT - POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

07.02.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 155/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.


OTWARTY KONKURS OFERT - WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z ZAKRESU PROMOCJI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POPRZEZ SPORT W 2017 ROKU

07.02.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 49/17 z dn. 16.01.2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport.

DOTACJE NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

07.02.2017

1 lutego 2017 ruszyła rekrutacja do projektu 7.4 SZOWES - przedsiębiorstwa społeczne w regionie stargardzkim, realizowanego w ramach Działania 7.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Archiwum aktualności