SCWOP

WITAMY

na stronie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

AKTUALNOŚCI

"FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW INTERREG V A KOMUNIKACJA - INTEGRACJA - WSPÓŁPRACA"

10.01.2017

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Miasto Stargard mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na szkolenia z zasad wnioskowania i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach projektu „Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa.

PROGRAM GRANTOWY - "DECYDUJESZ, POMAGAMY"

10.01.2017

Ruszyła II edycja programu „Decydujesz, pomagamy”. W całej Polsce na ręce organizacji i społeczników trafi aż 150 grantów o łącznej wartości 750 000 zł na realizację projektów skierowanych do lokalnych społeczności.

                                         

KONKURS ASOS - EDYCJA 2017

07.12.2016

                                            

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z możliwości społeczno-zawodowych osób starszych.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

29.11.2016

6 grudnia 2016 r. w godzinach 11:00 – 16:00 odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 szkolenie pn. „Najważniejsze zasady i przygotowania realizacji wniosków do konkursu FIO 2017”.

REGULAMIN RZĄDOWEGO PROGRAMU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH - EDYCJA 2017

17.11.2016

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 20 tys.–200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

15.11.2016

22 listopada 2016 r. w godzinach 13:00 – 17:00 odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 szkolenie pn. „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowych oraz nowelizacja ustawy Prawo o Stowarzyszeniach – część II”.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA STARGARD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

08.11.2016

W dniu 14 października 2016 r. przedstawiono do konsultacji projekt Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zwany dalej Programem.

KONKURS "BARWY WOLONTARIATU"

28.10.2016

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA STARGARD Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK

14.10.2016

Prezydent Miasta Stargard zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta do aktywnego udziału w konsultacjach przygotowanego projektu „Programu współpracy Miasta Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.”.

KOLEJNY SUKCES ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLUBU OYAMA ZE STARGARDU

11.10.2016

W minioną sobotę, 8 października 2016 r. w Słupsku odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Polski Północnej Oyama Karate, pod patronatem Prezydenta Miasta Słupsk.

Organizatorem był Pomorski Klub Oyama Karate, na czele z Shihan Waldemarem Leończykiem 5 Dan. W ramach zawodów rozegrane zostały konkurencje: Kata dzieci i młodzieży, Kumite w lekkim kontakcie, Semi- knokdown oraz Full Contact.

 

      

Archiwum aktualności