SCWOP

WITAMY

AKTUALNOŚCI

DRUGA TURA SZKOLENIA POCZTÓW SZTANDAROWYCH I FLAGOWYCH W STARGARDZIE

24.03.2017

                          

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE rozpoczęła w lutym br. realizację cyklu szkoleń skierowanych do partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowych. Szkoleniem zostały objęte składy pocztów sztandarowych i flagowych. 

MIKRODOTACJE – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW 2017

23.03.2017

Rozpoczęła się 2 edycja projektu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina, Fundacji Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych KOMES ze Szczecina i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU W STARGARDZIE

21.03.2017

                          

 

Już po raz kolejny z inicjatywy Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Stargardzie mieszkańcy spotkają się na Rynku Staromiejskim, by pokazać swoją solidarność z ludźmi dotkniętymi autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

MOŻNA ROZLICZYĆ SIĘ ZA DARMO

10.03.2017

 
W sobotę, 18 marca, będzie można uzyskać bezpłatną pomoc przy wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego. W zamian za przekazanie 1% swojego podatku na rzecz jednej ze stargardzkich organizacji pozarządowych wsparcia udzieli specjalista ds. księgowości.

SZKOLENIE POCZTÓW SZTANDAROWYCH

17.02.2017

Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE planuje w 2017 roku w miesiącach poprzedzających święta państwowe, wojskowe i rocznice historycznych wydarzeń (luty – kwiecień - październik) realizację cyklu szkoleń, skierowanych do partnerów społecznych, szkół, środowisk kombatanckich i innych organizacji pozarządowych. Szkoleniem zostaną objęte składy pocztów sztandarowych i flagowych.

ZOSTAWIAJĄC 1% PODATKU STARGARDZKIEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ ROZLICZYSZ SIĘ ZA DARMO

10.02.2017

Jeżeli chcesz zostawić 1% podatku stargardzkiej organizacji pozarządowej, to wystarczy, że przyjdziesz 18 lutego w godzinach od 10:00 do 17:00 do siedziby Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych mieszczącego się w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17.

KONKURS „INICJATYWY SPOŁECZNE”

10.02.2017

                          

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. „Inicjatywy społeczne”. Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.

OTWARTY KONKURS OFERT MINISTERSTWA ZDROWIA

10.02.2017

Ministerstwo Zdrowia informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 700 000 zł, dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań zawartych w Programie współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT - PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM

07.02.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w 2017 r.

OTWARTY KONKURS OFERT - WSPARCIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO

07.02.2017

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą  w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza otwarty konkurs z zakresu wsparcia mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowej sprawie w 2017 r.

Archiwum aktualności