Związek Żołnierzy Wojska Polskiego obchodził swój jubileusz. Z tej okazji w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie odbyło się uroczyste spotkanie Koła Nr 19 ZŻWP. W trakcie spotkania wręczono członkom pamiątkowe medale i dyplomy oraz omówiono dotychczasowe dokonania Koła, a były to m.in.

 1. Obelisk z tablicą upamiętniającą żołnierzy 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty 3 DP
  im. Romualda Traugutta  na pl. Słonecznym w Stargardzie.
 2. Dwie pamiątkowe tablice znajdujące się w Kołobrzegu poświęcone także żołnierzom
  9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty  3DP im. Romualda  Traugutta  – na Cmentarzu Wojennym
  w Zielenienie i na fragmencie muru byłej gazowni miejscu walk 9Zpp.
 3. Wydzielenie i zorganizowanie Kwatery Saperów na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie.
 4. Inicjatywa nadania nazwy ulicy 9Zpp w Stargardzie oraz wsparcie przez Zarząd Koła Nr 19
  inicjatywy Oddziału ZIW RP nadania nazwy ulicy Inwalidów Wojennych.