Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza lokalne organizacje pozarządowe na kolejne spotkanie w ramach Akademii Rozwoju Umiejętności Projektowych. Tym razem przewodnim tematem będą możliwości pozyskiwania środków finansowych dla organizacji i klubów sportowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 15:00 w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17, a  poprowadzi je nasz ekspert od projektów p. Artur Gałęski.