Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  uruchamia nową formę wsparcia organizacji pozarządowych  – Akademię Rozwoju Umiejętności Projektowych.

W ramach ww. Akademii rozpoczynamy cykl spotkań z ekspertami, którzy nauczą organizacje pozarządowe jak pisać projekty i pozyskiwać środki zewnętrzne oraz jak je rozliczać. W ramach Akademii będziemy się cyklicznie spotykać i na bieżąco analizować pojawiające się problemy. Raz na kwartał będą organizowane warsztaty prowadzone przez ekspertów.

Na pierwszym spotkaniu Akademii zajmiemy się:

– określaniem celów w projektach,

– pracą metodą projektu,

– tworzeniem działań i harmonogramu projektu,

–  tworzeniem budżetu projektu,

– źródłami i metodami finansowania organizacji pozarządowych,

– rezultatami projektu.

– generatorami.

Warsztaty poprowadzą eksperci: Ewa Konikowska-Kruk, Tobiasz Lubczyński, Sebastian Zielonka
i Artur Gałęski.

Ponadto w ramach banku dobrych praktyk zaprezentowana będzie działalność Stowarzyszenia ,,Potrzebny Dom”, której dokona Pani Jadwiga Dąbrowska.

Pierwsze spotkanie Akademii odbędzie się 26 września br. o godz. 16:30 w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 (w Domu Kultury Kolejarza)

Serdecznie zapraszamy.