Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA (International Police Association  – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji)   w Szczecinie wraz  z Regionem IPA w Stargardzie w dniach 10-11 października br. realizowali kampanię edukacji ekologicznej pn. „Ekologicznie z IPA”, na którą pozyskano grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. Podczas spotkania uczestnicy mieli m.in. okazję do zapoznania się z informacjami dotyczącym segregacji odpadów, utylizacji odpadów niebezpiecznych, przyczyn i skutków zmian klimatycznych.  Głównym prelegentem spotkania był specjalista ds. recyklingu z firmy REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

Foto. G.Sudakow