Jeszcze tylko do  5 czerwca 2019 r. trwa głosowanie na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie.

W terminie przewidzianym na zgłaszanie kandydatur wpłynęło 8 zgłoszeń przedstawicieli NGO. Listę kandydatów przedstawiono w załączeniu.

Informacja o głosowaniu zamieszczona została na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego w dn. 29 maja 2019 r. oraz skierowana do organizacji zamieszczonych w bazie urzędu.
Zgodnie z ogłoszeniem  stanowiącym załącznik do uchwały Nr 305/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 9 maja 2019 r. w przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż 5, przeprowadza się głosowanie. Każda organizacja z terenu powiatu stargardzkiego będzie mogła oddać głos maksymalnie na 2 kandydatów na karcie do głosowania. Wzór karty stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 30 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.

Wypełnione karty do głosowania należy składać do dnia 5 czerwca
2019 r.  do godz. 15.30
w następujący sposób:

  • w zamkniętej kopercie z oznaczeniem organizacji głosującej z dopiskiem „Głosowanie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
    w Stargardzie 2019 – 2022” w kancelarii Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
    Skarbowa 1,
  • poprzez umieszczenie wypełnionej i opatrzonej pieczęcią kancelarii urzędu karty
    w oznaczonej urnie, dostępnej w holu Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

W skład Rady wejdzie 5 osób, które uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów wyboru członka Rady dokona Zarząd Powiatu Stargardzkiego.

Lista kandydatów

Karta do głosowania