24 czerwca 2021 r. w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 odbyło się spotkanie dotyczące innowacji społecznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, którzy mogli zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami problemów społecznych, które zostały wdrożone przez organizacje pozarządowe i już funkcjonują. Spotkanie prowadziły przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, które na co dzień pracują w inkubatorach innowacyjności. W trakcie spotkania  przedstawiono  zasady tworzenia innowacji, ich sposób realizacji oraz zasady finansowania. Wspólnie zdiagnozowano także potrzeby i wyzwania z jakimi mierzą się lokalne organizacje pozarządowe oraz poszukiwano możliwych nowatorskich rozwiązań.

Prezentacja informacyjnakliknij, aby pobrać