Stargardzkie organizacje pozarządowe nie pozostają obojętne w dobie epidemii.
IPA czyli  International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) również przyłączyło się do działań na rzecz osób potrzebujących. Stowarzyszenie wsparło w walce z epidemią szpitale w Białogardzie i Połczynie Zdroju przeznaczając na ten cel środki
w wysokości 3.000 zł. Ponadto Region IPA – Stargard zakupił z własnych środków ok. 300 szt. jednorazowych maseczek ochronnych dla ratowników Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie.