Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu #Kultura Cafe, które odbędzie się 7 października o godz. 18:00 w 108 w Stargardzkim Centrum Kultury.
Spotkanie dotyczyć będzie nowych zapisów uchwały poświęconej nagrodom, stypendiom przyznawanym w obszarze kultury.