Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie informuje, że dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na konferencję: „Międzysektorowa współpraca drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami” , która odbędzie się 30 listopada 2017 r.