Tylko do poniedziałku (30.09.) można zgłaszać swoje propozycje fotografii do kalendarza miejskiego. Zdjęcia zostaną też wykorzystane w kampanii StargardVita!, a autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody. Pokaż nasze miasto z własnej perspektywy – najlepszymi ambasadorami są przecież sami stargardzianie.

Zwycięskie zdjęcia zostaną wykorzystane do celów promocyjnych i informacyjnych kampanii StargardVita!, a 13 fotografii znajdzie się w przyszłorocznym kalendarzu miejskim. W konkursie mogą wziąć udział amatorzy, którzy mieszkają w Stargardzie. Zgłoszenie obejmuje maksymalnie 3 zdjęcia dostarczone w formie odbitki fotograficznej, w formacie min. A4 oraz na nośniku – zapisane w formacie tiff i jpg. Szczegóły techniczne znajdują się w regulaminie.​

Zgłoszenia do konkursu należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Stargard Vita – pracuj, mieszkaj, odkrywaj” do 30.09. (poniedziałek) w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim, ul. Czarnieckiego 17. Liczy się data wpływu do UM. Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej. Można go też znaleźć w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim, ul. Czarnieckiego 17 oraz w lipcowym wydaniu Stargardzkiego Informatora Samorządowego.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz klauzula informacyjna do pobrania tutaj – https://www.stargard.pl/aktualnosci/main/Zrob-zdj-cie-i-promuj-Stargard123