Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs „Zachodniopomorski Lider NGO 2018”.

W Konkursie mogą startować organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego, zgłaszając swoje przedsięwzięcia realizowane w roku 2017. Organizatorzy chcą nagrodzić i wskazać jako dobrą praktykę najciekawsze z nich, wzmacniając jednocześnie wizerunek całego zachodniopomorskiego III sektora jako realizatora ciekawych i potrzebnych dla mieszkańców województwa działań. Obecnie (do 24 września włącznie) trwa przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu. Uroczyste rozstrzygniecie konkursu zaplanowane jest na 10 października br. w Sejmiku WZ o godz. 15:00.

W ogłoszonym konkursie zostaną przyznane nagrody w trzech kategoriach:

a. Zachodniopomorski Lider NGO 2018 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w minionym roku kalendarzowym (2017r.); kategoria główna,

b. Zachodniopomorski Debiut NGO 2018 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w minionym roku kalendarzowym (2017 r.) przez organizację pozarządową zarejestrowaną w latach 2016 –2017,

c. Zachodniopomorski Mały Lider NGO 2018 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w minionym roku kalendarzowym (2017r.) przez organizację pozarządową mającą siedzibę na terenie miejscowości do 10.000 mieszkańców.

Realizacją konkursu w roku 2018 zajmuje się Pracownia Pozarządowa.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie: http://pracowniapozarzadowa.pl/2018/08/20/konkurs-zachodniopomorski-lider-ngo-2018/