Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie oraz Stargardzkie Centrum  Wspierania Organizacji Pozarządowych w Stargardzie zapraszają mieszkańców oraz organizacje pozarządowe na konsultacje związane z tworzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej planowanej do realizacji w wyremontowanych i przystosowanych do nowych multimedialnych technik przekazu oraz przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami budynkach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.

O powodzeniu i atrakcyjności oferty edukacyjno-kulturalnej świadczy zainteresowanie odbiorców. Dlatego udział społeczny w procesie projektowania i tworzenia działań skierowanych do mieszkańców jest niezbędny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wnoszenia propozycji i uwag do proponowanych rozwiązań remontowych oraz oferty edukacyjno-kulturalnej w dniach od 11.02.2020 do 23.02.2020 r. w następujących formach:

  1. Uwagi i propozycje w postaci papierowej można dostarczać osobiście do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, Rynek Staromiejski 3, od wtorku do piątku od godz. 10.00 do 16.00 oraz w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do 14.00.
  2. Uwagi i propozycje w postaci elektronicznej, można dostarczać drogą elektroniczną na adres: projektkamienice@muzeum-stargard.pl
  3. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. w godz. 15.00–16.00 w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie, ul. Szczecińska 17.

Propozycje podlegające konsultacjom są  udostępnione:

  1. Na stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie oraz Urzędu Miejskiego w Stargardzie.
  2. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektem remontu oraz ofertą edukacyjno-kulturalną w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, Rynek Staromiejski 3, od wtorku do piątku od godz. 10.00 do 16.00 oraz w sobotę i niedzielę od godz. 10.00 do 14.00.

Oferta do konsultacji