Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Szczecińskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza) zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych na szkolenie na temat praktycznych wskazówek pozwalających przygotować organizację na wypadek kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 16:30

Zagadnienia:

  • Organy kontrolujące, w tym ich kompetencje
  • Obszary szczególnie kontrolowane – w praktyce
  • Udział kontrolowanego w kontroli – prawa i obowiązki
  • Przebieg kontroli

Prowadząca:

dr Marlena Płonka (wizytówka internetowa: www.icentrum.eu)Prawniczka i ekonomistka specjalizująca się w bezpieczeństwie danych. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Współtwórczyni organizacji pozarządowych: Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Informacji (www.ibistargard.pl) oraz Wiceprezes Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością (www.ibip.org.pl).