Zapraszamy na spotkanie animacyjne dotyczące projektu „Mikrodotacje, Lokalne Przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego” edycja – 2019. Spotkanie odbędzie się 4 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, a poprowadzi je Animator Projektu pan Tomasz Lalik.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie internetowej: www.mikrodotacje.org

oraz stonie FB mikrodotacji : https://www.facebook.com/mikrodotacjerst/