16 czerwca br., w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie,  odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie z okazji  Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Pomimo, że termin uroczystości został przesunięty w czasie uczestnicy imprezy byli zadowoleni że mogą się w końcu spotkać i porozmawiać. Wśród zaproszonych gości był Prezydent Miasta Stargard Rafał Zając wraz ze swoim zastępcą – p. Ewą Sową. Było dużo życzeń, uhonorowano też członków Związku, którzy w bieżącym roku kończą 90 lat oraz tych, którzy przegrali walkę z koronawirusem. W trakcie spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia „Edukacja-Zdrowie-Aktywność” udzielali uczestnikom porad z zakresu zdrowia oraz dokonywali pomiarów cukru. Uroczystość  uświetniły występy artystyczne.

Zdjęcia J.Balewski