Realizując zapisy uchwały Nr XLII/483/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie Szczecińskim, zmienionej uchwałą Nr XV/177/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Stargard ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zwanej dalej Radą) przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Pełne ogłoszenie – kliknij, aby otworzyć plik PDF