Automobilklub Stargardzki

Zarząd:

Andrzej Grzana – Prezes
Andrzej Nocen – Wiceprezes
Stanisław Drabczyk – Wiceprezes
Irena Nocen  – Skarbnik

Biuro czynne w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17:00

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie o charakterze klubu sportowego działającego na terenie powiatu stargardzkiego. Statutowe działanie to: organizowanie imprez sportowych motorowych mających na celu krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.