Centrum Polskich Mediacji

Zarząd:

Ireneusz Kieliszak – Przedstawiciel

Zakres i formy działalności:

Promocja Mediacji jako Alternatywnego Sposobu Rozwiązywania Konfliktów (ADR). Udział w akcjach promocyjnych i informacyjnych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości z udziałem Sądów Rejonowych i Sądu Okręgowego.