Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Stargardzie

Zarząd:

Urszula Rusin – Kierownik
Danuta Niepolska – Skarbnik
Alina Mickiewicz – Sekretarz

Zakres i formy działalności:

Jako filia działająca od 2010 roku w Stargardzie prowadzimy pomoc żywnościową w ramach POPŻ oraz cykliczne wydawanie posiłków dla bezdomnych w okresie zimowym. Bierzemy udział w zbiórkach żywności oraz prowadzimy wykłady promujące zdrowie i warsztaty kulinarne.