Fundacja Camerata Stargard

Dni i godziny pracy biura:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00
Zarząd:
Grzegorz Konopczyński – Prezes Zarządu
Krzysztof Borkowski – Członek Zarządu
Kamila Marchlewicz – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:

Podstawowe cele fundacji to:
– działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci
i młodzieży uzdolnionych muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków,

– inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów polskich,

– promowanie młodych twórców w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem utalentowanych artystów stargardzkich,

– upowszechnianie wykonawstwa orkiestrowego ORKIESTRA CAMERATA STARGARD i wspieranie przedsięwzięć muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów polskich.