Fundacja „Cegiełka”

Dni i godziny pracy biura:

poniedziałek –  piątek: 10:00 – 19:00

Zarząd:

Prezes – Grażyna Chudzik
Członek Zarządu – Mateusz Chudzik

Zakres i formy działalności:

Fundacja realizuje model zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną poprzez aktywność m.in. w następujących obszarach:

– wczesna diagnostyka,
– rehabilitacja,
– opieka i edukacja,
– wczesne wspomaganie rozwoju,
– kampanie społeczne,
– szkolenie specjalistów,
– badania naukowe,
– budowanie partnerstwa publiczno-społecznego w celu wypracowania spójnych, systemowych rozwiązań na rzecz dziecka niepełnosprawnego.