Fundacja Dziedzictwo Pomorza Zachodniego

Zarząd:

Prezes – Paweł Zimnicki
Wiceprezes – Dobromiła Zimnicka

Zakres i formy działalności:

Główną misją Fundacji DPZ jest prowadzenie projektów, mających na celu poszukiwanie obiektów o znaczeniu historycznym, które przez dekady pozostają ukryte pod powierzchnią wody. Nieodzownym elementem poszukiwań prowadzonych w ramach projektów Fundacji DPZ jest łączenie ich z działaniami, których celem jest oczyszczanie akwenów z zalegających na ich dnie odpadów i zagubionych narzędzi połowowych. Łącząc wysiłki na rzecz ochrony środowiska i poszukiwań obiektów historycznych, Fundacja dąży do podnoszenia świadomości społecznej poprzez inicjatywy edukacyjne, zaangażowanie społeczności i inspirowanie jej do dalszego działania, przyczyniając się tym do ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
  • osiedle Zachód B8/B/7
    73-110 Stargard

  • tel. 885 250 106

  • tel. 691 725 304