Fundacja Na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Pracownia”

Zarząd:

Monika Zbisławska – Prezes

Zakres i formy działalności:

Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym – profilaktyka opieki psychologicznej.