Fundacja „Nasza Kolegiata”

Dni i godziny pracy biura:

Wtorki i czwartki od 16:00 do 18:00

Zarząd:

Prezes Fundacji – Marcin Miczkuła
Członek Zarządu  – Marcin Kalata
Członek Zarządu – Andrzej Posadzy

Zakres i formy działalności:

Zasadniczym celem Fundacji jest wspieranie działań służących odnowieniu kolegiaty, usprawnieniu jej działania, organizacja wydarzeń kulturalnych i oświatowych służących popularyzacji świątyni i miasta w którym są zabytki „Pomniki historii”, organizacja wydarzeń plenerowych służących budowaniu tożsamości mieszkańców.