Fundacja Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE w Stargardzie

Zarząd:

Prezes – Zbigniew Pałaczyński

Zakres i formy działalności:

Obszar działań Fundacji:

– obrona życia,
– ochrona zdrowia,
– edukacja i wychowanie,
– usługi socjalne.

Misja i cel Fundacji:

– służba lokalnej obronności, bezpieczeństwo nas wszystkich, uczynienie silnymi samych siebie, nadanie siły temu co słabe;
– prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej, naukowej, promocyjnej i dobroczynnej oraz poradnictwa na rzecz wspierania obronności i bezpieczeństwa publicznego, poprzez realizację zadań społecznych, gospodarczych, kulturalnych i proobronnych.