Klub Zapaśniczy „Zieloni”

Zarząd:

Andrzej Sztucki – Prezes
Kamil Paprocki – Wiceprezes
Sylwia Grenda- Sekretarz
Krzysztof Makowski – Skarbnik
Maciej Rokicki – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:

Klub działa na terenie miasta Stargard w zakresie zapasów – styl wolny dziewcząt i chłopców.