Klub Żeglarski „Grot” w Wierzchlądzie

Zarząd:

Zdzisław Kwapiński   – Komandor
Bogdan Kosiedowski – Wice Komandor
Tadeusz Daszyński – Skarbnik
Elżbieta Busch-Köpcke – Sekretarz
Robert Zakrzewski – Bosman

Zakres i formy działalności:

Rozwijanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych. Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych. Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, w tym organizacja regat (również dla dzieci i młodzieży).

  • ul. Mickiewicza 35/6
    73-110 Stargard

  • 601 554 220