Liga Powiatu Stargardzkiego

Dni i godziny pracy biura:

drugi wtorek miesiąca od 17.00 – 18.00

Zarząd:

Prezes – Waldemar Gil
Skarbnik – Mirosław Denis
Sekretarz – Edyta Domińczak
członek zarządu – Anna Skierkowska
członek zarządu – Damian Gralak

Zakres i formy działalności:

Rozwijanie świadomości obywatelskiej mieszkańców Powiatu stargardzkiego w zakresie ich praw i obowiązków oraz możliwości aktywnego rozwiązywania problemów społecznych.
Krzewienie idei wolności i demokracji.
Propagowanie wiedzy o transparentnych mechanizmach działania samorządu.
Integracja samorządowa i lokalny rozwój gospodarczy.