Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Pomorze” w Stargardzie

Zarząd:

Józef Zbigniew Piecyk – Prezes
Marek Różyczka – V-ce Prezes
Włodzimierz Różyczka – Członek
Sławomir Świerczyński – Członek
Piotr Węgrzyn – Członek

Zakres i formy działalności:

Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki, organizuje i uczestniczy w zawodach i obozach sportowych. W latch 2010-2012 realizujemy zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki”.