Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Dni godziny pracy biura:

poniedziałek-piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00

Zarząd:

Dorota Zielska – Prezes
Milena Szczurko – Wiceprezes
Agnieszka Kościelniak – Członek Zarządu
Grażyna Matloch Szwinta – Skarbnik

Zakres i formy działalności:

Organizacja inicjuje i prowadzi różne formy pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin, m.in. w sprawach dotyczących poprawy zdrowia i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.  Aktywizuje również społeczeństwo na rzecz osób autystycznych i rozwija samopomocowy ruch rodzin w których żyją takie osoby. Wspiera także inicjatywy społeczne zmierzające do poprawy życia osób autystycznych.
Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu od ponad 20 lat prowadzi placówkę oświatową – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – dla dzieci i młodzieży z autyzmem i innymi sprzężeniami. Ośrodek dysponuje fachową, profesjonalną kadrą oraz współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi, opiekuńczymi, poradniami. Dzieci niepełnosprawne realizują tam obowiązek szkolny na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Przy Oddziale KTA funkcjonuje Punkt Konsultacyjny w którym diagnozowane są dzieci w kierunku autyzmu. Punkt obsługuje osoby nie tylko z terenu powiatu ale również z Polski.
Organizacja zaangażowana jest również w realizację innej formy wsparcia dla osób z autyzmem.  Od  2019 r. uczestniczy w projekcie Azymut-Samodzielność, którego głównym celem jest wprowadzenie modelowego standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera. W ramach tego projektu uruchomiono mieszkanie wytchnieniowe dla rodziców/opiekunów gdzie ich dorosłe dzieci będą uczestniczyły samodzielnie (wraz z trenerem) w codziennym życiu.