Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie

Zarząd:

Bożena Łandziak – Przewodnicząca
Józef Lewandowski – Zastepca Przewodniczącej
Elżbieta Słonina – Sekretarz
Bogumiła Nowak – Skarbnik
Bożena Hetmańczyk – Przewodnicząca Komisji Kultury
Krystyna Kułak-Kłoczko – Członek
Irena Jodłowska – Członek
Sławomir Filipiak – Członek
Edward Szlanderbach – Przewodnicząca Komisji Socjalnej
Eugenia Leyk – Członek
Urszula Malesa – Członek
Jan Błauż – członek

Zakres i formy działalności:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R jest organizacją pozarządową, samodzielną, neutralną pod względem politycznym i wyznaniowym. Działalność jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jej członków. Związek jest stowarzyszeniem, które prowadzi działalność pożytku publicznego.

Związek prowadzi działalność charytatywną, udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych, prowadzi zajęcia edukacyjne, współdziała z administracją publiczną oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.

Biuro czynne:

Wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-13.00
Piątek w godz. 9.00-12.00

  • ul. Szczecińska 17
    (Dom Kultury Kolejarza)
    73-110 Stargard

  • 91 834 52 22