Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie

Zarząd:

Wanda Wysocka – Przewodnicząca
Tadeusz Leżała  – Zastepca Przewodniczącej
Stanisława Budyta- Zastepca Przewodniczącej
Maria Kmiecik-Gałaguz – Sekretarz
Bogumiła Nowak – Skarbnik
Marianna Stankiewicz – Przewodnicząca Komisji Kultury
Krystyna Kułak-Kłoczko – Członek
Krystyna Kisielowska – Członek
Henryk Kowalewski – Członek
Zofia Czarkowska – Przewodnicząca Komisji Socjalnej
Eugenia Leyk – Członek
Urszula Malesa – Członek
Stanisława Toś – Członek

Zakres i formy działalności:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/R jest organizacją pozarządową, samodzielną, neutralną pod względem politycznym i wyznaniowym. Działalność jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jej członków. Związek jest stowarzyszeniem, które prowadzi działalność pożytku publicznego. 

Związek prowadzi działalność charytatywną, udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych, prowadzi zajęcia edukacyjne, współdziała z administracją publiczną oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.

  • ul. Szczecińska 17
    (Dom Kultury Kolejarza)
    73-110 Stargard

  • 91 834 52 22