Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Koło PZW Nr 45 w Stargardzie

Zarząd:

Antoń Zbigniew – Prezes
Wątroba Mirosław – V-ce Prezes
Żywicki Mieczysław – V-ce Prezes
Bagińska Ewa – Sekretarz
Halczuk Mariusz – Skarbnik/ Księgowy
Skalski Tadeusz – Gospodarz
Radecki Ireneusz – Członek
Marcinkowski Krzysztof – Członek
Hołubowski Emil – Członek
Posyniak Wojciech – Członek

Zakres i formy działalności:

Jesteśmy najstarszym i jednym z najliczniejszych Kołem Wędkarskim Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu w Szczecinie działającym na
terenie Powiatu Szczecińskiego. Naszą pasją jest wędkarstwo i dbałość o nasze wody.  Oferujemy swoim członkom miłą współpracę i atmosferę, liczne zawody wędkarskie, pracę z młodzieżą, imprezy integracyjne kursy i egzaminy na Kartę Wędkarską. Posiadamy swoje biuro oraz w szerokim zakresie umożliwiamy realizację pasji, jaką jest wędkarstwo z możliwością aktywnego wpływu na stan naszych wód poprzez ich zarybianie. Ponadto przy naszym kole aktywnie działa sekcja Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego