Polski Związek Głuchych Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

wtorek: 14:00 – 16:00
czwartek: 14:00 – 16:00

Zarząd:

Prezes – Agnieszka Optacy
Wiceprezes – Bożenna Olszewska
Sekretarz – Marian Kochalski
Skarbnik – Renata Dudkowska
Członek – Tadeusz Kłoczko

Zakres i formy działalności:

Celem PZG jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych.