Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

wtorek, piątek: 08:00 – 12:00

Zarząd:

Prezes – Zbigniew Mycyk
Wiceprezes – Czesław Godlewski
Sekretarz – Maria Bylińska
Skarbnik – Helena Pałczyńska
Członek – Zbigniew Hołubowski

Członek – Władysława Kuberacka

Zakres i formy działalności:

Działalność Koła opiera się na  wspomaganiu osób z dysfunkcją wzroku, organizowaniu szkoleń oraz spotkań  integracyjnych. Działalność na rzecz likwidacji wykluczenia i marginalizacji osób niewidzących.

  • ul. Szczecińska 17
    (Dom Kultury Kolejarza)
    73-110 Stargard

  • 608 342 190 – prezes
    603 066 131 – wiceprezes