Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

Zarząd:

Przewodniczący – Kazimierz Nowicki 
Wiceprzewodnicząca – Wiesława Drużyńska 
Wiceprzewodniczący – Henryk Puchała 
Sekretarz – Marianna Urbaniak 
Skarbnik – Andrzej Nowaliński 
Członek Zarządu – Danuta Chwesiuk  
Członek Zarządu – Elżbieta Wawrzyniak 
Członek Zarządu – Ewa Wąsik 
Członek Zarządu – Przemysław Momot 

Zakres i formy działalności:

Zakres i formy działalności: 

  1. Koło utworzyło i prowadzi następujące placówki: 

– Warsztat Terapii Zajęciowej – od 01.04.1993 r.

– Środowiskowy Dom Samopomocy – od 15.12.1998 r.

– Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” (pierwszy w Polsce) – od 15.08.2000 r.

– Mieszkalnictwo Wspomagane I, ul. Przedwiośnie 85 – od grudnia 1999 r.

– Mieszkalnictwo Wspomagane II, ul.Przedwiośnie 99 – od września 2001 r.

– Mieszkalnictwo Wspomagane III, Broniewskiego 2 a – od 25.05.2004 r.

Wyżej wymienione placówki tworzą spójny system rehabilitacji  zawodowej, społecznej i zdrowotnej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Aktualna ilość uczestników:

– Warsztat Terapii Zajęciowej – 45,

– Środowiskowy Dom Samopomocy – 40,

– Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” – 69 

Spośród wyżej wymienionych uczestników – 33 to lokatorzy Mieszkalnictwa Wspomaganego.

  1. Koło przeprowadziło 24 Wojewódzkie Igrzyska Lekkoatletyczne Osób Niepełnosprawnych oraz 31 turnusów rehabilitacyjno – rekreacyjnych. Zorganizowano również wiele wystaw i kiermaszy produktów terapii osób niepełnosprawnych. Uczestnicy placówek odbyli wiele wycieczek krajowych i zagranicznych.
  2. Koło zorganizowało Konferencję na temat funkcjonowania Mieszkalnictwa Wspomaganego pod patronatem Ministra Jarosława Dudy (22 sierpnia 2012 r.), oraz Konferencję na temat Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Systemu Stargardzkiego (19 kwietnia 2013 r.), Spotkanie promocyjne książki „życie w integracji – Stargardzki model lokalnego systemu rehabilitacji i wsparcia społeczno – zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Ponadto członkowie Zarządu Koła wzięli udział w spotkaniu z członkami Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych i Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

W ramach obchodów 25-lecia Koła PSONI w 2017 r. Koło zorganizowało:

– wystawy prac uczestników WTZ i ŚDS pt.: „Jesień” w UM Stargard oraz „Ciche Anioły” w Bramie Wałowej w Stargardzie,

– konferencję promującą działania na rzecz osób niepełnosprawnych nt.: „Międzysektorowa współpraca drogą do samodzielności osób z niepełnosprawnościami”.

  1. Uzyskane główne nagrody:

– Złota Honorowa Odznaka Gryfa  Zachodniopomorskiego,

– II nagroda w III edycji Konkursu o nagrodę Fundacji im. Stefana Batorego dla polskich organizacji pozarządowych „Porządnie poza rządem”,

– Wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za pomysł mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych,

– Nagroda specjalna Ministra Polityki Społecznej za program prowadzenia mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych,

– Wyróżnienie Kapituły Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską,

– I miejsce w kategorii „Ambasador Niepełnosprawnych” Magnolie EFS,

– Laureat konkursu PFRON na najlepsze zorganizowanie przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

– I miejsce zespołu artystycznego  WTZ w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Fundacji im.  Anny Dymnej „Albertiada 2013”,

– Odznaczenie Przewodniczącego Zarządu Koła Kazimierza Nowickiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

– I Nagroda Prezydenta Miasta Stargardu dla Stargardzkich Artystów i Twórców Kultury dla Zespołu Teatralnego WTZ „Pasja”,

– Certyfikat dla Przewodniczącego Zarządu Koła Kazimierza Nowickiego za innowacyjne praktyki wdrażanie w Kole, wręczony podczas światowej konferencji w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, 

– Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego dla kierownika ZAZ Przemysława Momota, 

– Wyróżnienie Prezydenta Miasta Stargard w XV edycji konkursu „Ogrody wokół nas” za zagospodarowanie terenów zielonych wokół „Pensjonatu” Mieszkalnictwa Wspomaganego III, 

– Wyróżnienie Prezydenta Miasta Stargard i Starosty Stargardzkiego dla Koordynatora Mieszkalnictwa Wspomaganego p. Janusza Drosika z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 

– I miejsce w IV Festiwalu Piosenki Niebanalnej w Choszcznie dla uczestników WTZ i ŚDS,

– I miejsce oraz nagroda specjalna – Maski Con Anima w IX Wałeckich Spotkaniach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych „Con Anima” dla Grupy Teatralnej WTZ „Pasja”, 

– I miejsce w XVIII Przeglądzie Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych „Scena bez barier” dla Grupy Teatralnej WTZ „Pasja”,

– Certyfikat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Zakup prospołeczny” dla wyrobów WTZ,

– Wyróżnienie w XIV Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych o „Złoty klucz” w Trzebiatowie dla uczestników WTZ i ŚDS, 

– III miejsce w XV edycji konkursu Prezydenta Miasta Stargard ” Ogrody wokół nas” za zagospodarowanie terenów zielonych wokół Środowiskowego Domu Samopomocy,

– I miejsce w XV Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych o „Złoty Klucz” w Mrzeżynie dla WTZ,

– I miejsce w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” dla ŚDS w konkursie „Ogrody wokół nas”,

– wyróżnienie w konkursie „Liderzy służb społecznych” w kategorii „Lider zarządzania” z okazji Zachodniopomorskich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego dla Kierownika ŚDS p. Anny Cokan,

– nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii „Lider Ekonomii Społecznej” dla p. Przemysława Momota – Kierownika ZAZ „CK”,

– nagroda pieniężna dla laureata – PSONI Koło w Stargardzie w kategorii „Lider służb społecznych”,

– nagroda w kategorii „Społecznik Roku” dla Przewodniczącego Zarządu Koła PSONI w Stargardzie p. Kazimierza Nowickiego.