Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Kolejowy im. Eugeniusza Góreckiego

Zarząd:

prezes Zarządu – Jarosław Pacholczyk
wiceprezes – Robert Drewnowski
członek zarządu – Krystyna Wolska

Zakres działania:

Organizacja imprez turystycznych dla członków oraz społeczności lokalnej.

Oddział działa dwukierunkowo:

  1. organizacja imprez turystycznych dla seniorów
  2. regaty na jeziorze Miedwie

W skład Oddziału Kolejowego w Stargardzie wchodzi 5 kół i klubów PTTK.

  1. Klub PTTK „Senior”
  2. Klub Żeglarski PTTK „Jomitoka”
  3. Koło PTTK „Pantograf”
  4. Klub Żeglarski „Delfinka”
  5. Klub „15 Południk”