Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

każda środa miesiąca w godz. 17:00 – 19:00

Zarząd:

Andrzej Kaczyński – Prezes Zarządu Oddziału,
Jolanta Borak – Wiceprezes Zarządu Oddziału,
Elżbieta Kaczmarek – Skarbnik,
Marianna Trzcińska – Sekretarz,
Marcin Dziadowicz -Członek Zarządu,
Iwona Jaszczyk – Członek Zarządu,
Jolanta Mróz – Członek Zarządu,
Danuta Świątek – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:

Oddział PTTK w Stargardzie prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Jest to najstarszy oddział PTTK na Pomorzu.