Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w Stargardzie

Dni i godziny pracy biura:

wtorek: 14:00 – 16:00

Zarząd:

Prezes – Anna Rybak
Skarbnik – Aniela Petryka
Sekretarz – Wiesław Jaworski
Koordynator Centrum Wolontariatu – Małgorzata Jabłońska

Zakres i formy działalności:

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem jest organizacją społeczną, działającą w regionie zachodniopomorskim od 1972 r. niosąc pomoc osobom niepełnosprawnym niezależnie od stopnia i rodzaju schorzenia, płci, wieku i statutu społecznego.

Celem TWK jest m.in. profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa młodzieży, dzieci i dorosłych; pomoc organizacyjna  i materialna inwalidom w pokonywaniu życiowych trudności; budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz inwalidów, osób niepełnosprawnych; integracja różnych środowisk na piknikach, spotkaniach, kursach.

Od 01 stycznia 2013 roku organizacja prowadzi Centrum Wolontariatu.