Stargardzki Klub Lekkoatletyczny

Zarząd:

Julian Wójcik – Prezes
Stanisław Kaczmarczyk – V-ce prezes
Marta Olczak-Kosińska – Sekretarz
Apolonia Bidas – Skarbnik

Zakres i formy działalności:

Celem Organizacji jest skupianie entuzjastów dyscyplin lekkoatletycznych oraz upowszechnianie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu.

Celem Klubu jest:

 • Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • Edukacja patriotyczna poprzez sport;
 • Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.
 • Organizowanie imprez sportowych, charytatywnych dla wszystkich miłośników biegania, maszerowania Nordic Walking i lekkoatletycznych.
 • Działalność w celu upowszechniania aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta Stargard, powiatu Stargardzkiego, organizuje cykliczne imprezy sportowe, które na stałe zagościły w kalendarz wydarzeń z naszego miasta i regionu.

Imprezami tymi są:

 • Międzynarodowy Bieg Uliczny „O Błękitną Wstęgę”,
 • Bieg na Orientację,
 • Grand Prix Stargardu „Cztery Pory Roku”
 • Biegi dla dzieci i młodzieży podczas cyklu GP Stargardu „Cztery Pory roku”,
 • Marsze NordicWalking podczas cyklu GP Stargardu „Cztery Pory Roku”.

i były:

 • Mityngi lekkoatletyczne,
 • Mistrzostwa Polski Masters w Wielobojach Rzutowych
 • Olimpiady Przedszkolaków
 • Bieg dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  „Tropem Wilczym”,
 • Charytatywne imprezy sportowe.