Stargardzki Klub Morsów „Miedwianie”

Zarząd:

Prezes – Marzena Wójcik
Wiceprezes – Marek Rutkiewicz
Sekretarz – Sławomir Stańczyk

Zakres i formy działalności:

Klub sportowy wpisany do ewidencji Starosty Powiatowego. Dwa razy w tygodniu członkowie Klubu spotykają się nad jez. Miedwie celem wspólnych kąpieli.