Stargardzki Klub Sportów Podwodnych BARAKUDA

Zarząd:

Prezes – Marcin Pływaczyk
Skarbnik – Jerzy Chełstowski
Szef Szkolenia – Grzegorz Śrek
Bosman – Krzysztof Kałuża
Sekretarz – Wioletta Dykta

Zakres i formy działalności:

Celem SKSP BARAKUDA jest działanie ukierunkowane na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności poprzez:

  • rozwój dyscyplin sportów podwodnych przy współpracy z komisją działalności podwodnej zarządu głównego PTTK, komisją działalności podwodnej Zarządu Głównego LOK oraz innych organizacji,
  • rozwijanie krajoznawstwa i turystyki podwodnej,
  • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dążenie do prawidłowego ich wychowania, a także zapewnienie warunków rozwoju fizycznego i intelektualnego,
  • działanie na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  • promocję i organizowanie wolontariatu.

SKSP BARAKUDA od lat organizuje zawody pływackie dla dzieci i młodzieży. Dla mieszkańców Stargardu organizowane są Dni Otwarte, podczas których chętni mogą zanurkować z instruktorami, a także zapoznać się z działalnością BARAKUDY, która działa już od 1979 roku. Członkowie Klubu biorą udział w akcjach charytatywnych, akcjach związanych z ochroną środowiska. Ponadto prowadzą pokazy z udzielania pierwszej pomocy oraz prelekcje z zakresu bezpieczeństwa w wodzie.