Stargardzki Klub Strzelecki „LEGION”

Zarząd:

Grzegorz Łazik            – Prezes
Konrad Żółtowski        –  Wiceprezes
Radosław Malinowski  – Skarbnik

Zakres i formy działalności:

Działalność sportowa. Organizacja treningów oraz zawodów strzeleckich.