Project Description

Stargardzki Związek Weteranów Lekkiej Atletyki

Zarząd:

Julian Wójcik – Prezes
Izabela Świgoń – Sekretarz
Apolonia Bidas – Skarbnik
Stanisław Kaczmarczyk – Członek

Zakres i formy działalności:

Celem Organizacji jest skupianie entuzjastów dyscyplin lekkoatletycznych oraz upowszechnianie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu.

Celem Związku jest:

 • uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,
 • rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej szerokich rzesz społeczeństwa,
 • krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu a w szczególności lekkiej atletyki,
 • umożliwienie międzynarodowego kontaktu stargardzkim weteranom lekkiej atletyki poprzez udział w mitingach i mistrzostwach,
 • organizowanie imprez krajowych i międzynarodowych nie tylko dla weteranów lekkiej atletyki, ale także dla wszystkich miłośników biegania, maszerowania NordicWalking- w każdym wieku.

Związek w celu upowszechniania aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta Stargard, powiatu Stargardzkiego organizuje cykliczne imprezy sportowe, które na stałe zagościły w kalendarzu wydarzeń z naszego regionu.

Imprezami tymi są:

 • Międzynarodowy Bieg Uliczny „O Błękitną Wstęgę”,
 • Bieg dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  „Tropem Wilczym”,
 • Bieg na Orientację,
 • Grand Prix Stargardu „Cztery Pory Roku”
 • Biegi dla dzieci i młodzieży podczas cyklu GP Stargardu „Cztery Pory roku”,
 • Marsze NordicWalking podczas cyklu GP Stargardu „Cztery Pory Roku” i Międzynarodowego biegu „O Błękitną Wstęgę”.
 • ul. Sportowa 1
  73-110 Stargard

 • 502 924 875 – Prezes

 • 697 715 823 – Sekretarz

 • 720 775 065 – Skarbnik