Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM

Dni i godziny pracy biura:

poniedziałek – piątek: 9:00 – 12:00

Zarząd:

Prezes – Mirosław Król
Zastępca prezesa – Aneta Wróblewska
Skarbnik – sekretarz – Hanna Król
Członek- Stanisław Podkowski

Zakres i formy działalności:

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM), osoby z chorobami narządów ruchu oraz osoby poszkodowane w wypadkach, w których doznały urazów narządów ruchu, ich rodziny i przyjaciół oraz osoby chcące w jakikolwiek sposób dopomóc chorym na SM i innym niepełnosprawnym.