Stargardzkie Stowarzyszenie Jednak Można

Biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17.30

Zarząd:

Mirosław Rybkowski – Prezes Zarządu
Bartosz  Rybkowski – Członek Zarządu
Maciej Rybkowski – Członek Zarządu

Zakres i formy działalności:

Główne cele działalności stowarzyszenia to m.in. działalność edukacyjna, sportowa, rehabilitacyjna, naukowa i kulturalna na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób starszych, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci i młodzieży, wspierania rozwoju osób niedostosowanych społecznie, uzdolnionych sportowo, niepełnosprawnych lub pochodzących ze środowisk, których sytuacja uniemożliwia albo w znacznym stopniu utrudnia prawidłowy rozwój i wykorzystanie własnych zdolności i możliwości.

  • ul. Gdyńska 8
    73-110 Stargard

  • 501 151 537
    501 658 534

  • Tel. 91 577 22 82 w. 52 lub 53