Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA”

Dni i godziny pracy biura:

Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00
Wtorek – Piątek – klub abstynenta czynny od 17:00 do 19.30

Zarząd:

Prezes – Aldona Bartosik
Wiceprezes – Władysław Samolak
Sekretarz – Małgorzata Maruszczak
Członek Zarządu – Barbara Gierczyńska
Członek Zarządu – Emma Babiak
Członek Zarządu – Arkadiusz Mazur

Zakres i formy działalności:

Klubu Abstynenta powstał w 1987 roku. Przyjął nazwę ALA od imienia założycielki – Alicji Opala – terapeutki ze stargardzkiego Zakładu Karnego, która zapoczątkowała spotkania klubowe. Kolejnym etapem rozwoju klubu, było założenie na jego bazie w 1993 roku Stargardzkiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”. Stowarzyszenie od początku swojego istnienia stało się miejscem spotkań abstynentów. Duże znaczenie dla rozwoju ruchu abstynenckiego miała decyzja grup AA o prowadzeniu mitingóww siedzibie Stowarzyszenia. Obecnie dwie z czterech stargardzkich grup AA prowadzą mitingi, dołączyła do nich grupa Al.-Anon. W roku 2009 doszło do reaktywacji Grupy Wsparcia, jako formy terapeutycznej rozwoju osobistego człowieka. Dzięki temu wzrosła też liczba członków stowarzyszenia. Grupa Wsparcia jest obecnie najbardziej atrakcyjną i popularną formą działań abstynenckich, trzeźwościowych i rozwojowych, dofinansowywaną przez Miasto – Gminę Stargard. Skupia w sobie osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, współużależnione, z syndromem DDA i osoby doświadczające przemocy i osób w kryzysie.

Klub stał się znany z organizowanych cyklicznie od wielu lat, imprez dla osób trzeźwiejących oraz całej społeczności miasta i powiatu: Dni Trzeźwości, Dzień Dziecka, Mikołajki, święto pieczonego ziemniaka, wycieczki rowerowe, konkursy plastyczne, warsztaty rękodzieła, wieczorki taneczne itd. Przez 11 lat był organizatorem obozów terapeutycznych i turniejów piłki halowej. Realizuje także cele edukacyjne poprzez organizowanie warsztatów i prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach miejskich i powiatowych. W ostatnich latach był organizatorem szkoleń i konferencji  wojewódzkich. Przez wiele lat Stowarzyszenie brało udział w miejskim konkursie ,,Ogród wokół nas” , gdzie wielokrotnie znajdowaliśmy się czołowej trójce lub otrzymywaliśmy wyróżnienia.