Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „Brydż-Star”

Dni i godz. spotkań:

poniedziałki, czwartki 17:00-20:30
DKK, ul. Szczecińska 17

Zarząd:

prezes – Zygmunt Kondyjowski
wiceprezes – Janusz Linkiewicz
skarbnik – Stanisław Kietrys
członek – Witold Mateńko
członek – Stanisław Kamiński
członek – Marek Żakowicz

Zakres działania:

Cykliczne spotkania i treningi członków Stowarzyszenia. Organizacja turniejów. Udział w turniejach lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych.