Stargardzkie Stowarzyszenie Muzyczne Cantore Gospel

Biuro czynne w poniedziałki i piątki w godz. 18:00 – 20:00

Zarząd:

Iwona Harasimowicz – Prezes
Ewa Prunesti – Sekretarz
Agnieszka Szymkowiak – Skarbnik

 

Zakres i formy działalności:

Upowszechnianie wiedzy muzycznej oraz propagowanie muzyki gospel,  organizacja konkursów, przeglądów i koncertów muzycznych, organizacja i udział w warsztatach popularyzujących muzykę gospel.