Stowarzyszenie Amazonek „Stokrotka”

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku
w godz. 08:00 – 16:00

Zarząd:

Anna Okolus-Furtak  – prezes
Wioletta Grubba – wiceprezes
Elwira Kurpios – sekretarz
Irena Kutrowska – skarbnik
Małgorzata Czechorowska – członek zarządu
Stefania Kozak – członek zarządu
Joanna Kołodziejczyk – członek zarządu
Marzena Pruchlat – członek zarządu
Bożena Smolec – członek zarządu

Zakres i formy działalności:

od poniedziałku do piątku w godz. 10,00 – 16,00
dodatkowo w środę do godz. 18:00

Stowarzyszenie powstało w 2003 r. Zrzesza w swoich szeregach osoby dotknięte chorobą raka piersi. Najważniejszym celem organizacji jest kompleksowe wsparcie osób dotkniętych tą chorobą w odzyskiwaniu zdrowia, sprawności psycho-fizycznej i powrocie do pełnienia przerwanych ról życiowych, społecznych, rodzinnych i szczęścia osobistego. Stowarzyszenie tworzy możliwości rehabilitacji psychofizycznej, niesienia wzajemnej pomocy. Pomaga chorej, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej czy w kryzysie emocjonalno-społecznym i zdrowotnym. Organizuje działania niosące wsparcie osobom bliskim chorej. Organizacja realizuje działania służące profilaktyce nowotworowej w środowisku oraz współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
W 2014 r. przy organizacji utworzony został „OŚRODEK WSPARCIA -SKRAWEK NIEBA” zajmujący się profesjonalną pomocą. Wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i urządzenia do prowadzenia profesjonalnej rehabilitacji. Zatrudnia rehabilitantów, psychologa, instruktora zajęć usprawniających ruchowo a także doraźnie organizuje spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin sprzyjających poprawie zdrowia.

Stowarzyszenie aktywnie działa w zakresie rozwijania profilaktyki onkologicznej w środowisku: organizowany jest co roku Powiatowy Miesiąc Walki z Rakiem i Promocji zdrowia, odbywają się spotkania edukacyjne z młodzieżą szkolną różnych szczebli, a także organizowane inne formy zachęcające do stosowania metod wczesnego wykrywania raka piersi

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego: KRS 0000162301